لباس محافظ پزشکی

لباس محافظ پزشکی
مشخصات لباس محافظ
 • نفوذ ناپذیری
  فشار هیدرواستاتیک قطعات کلیدی لباس محافظ نباید کمتر از 1.67kpa(17cm H2O) باشد.
 • مقاومت در برابر نفوذ خون مصنوعی
  پوشش محافظ= مقاوم به نفوذ خون مصنوعی نباید کمتر از نیازهای متوسط 2 جدول 3 باشد.
 • استحکام در برابر شکست
  استحکام در برابر شکست قطعات اصلی پوشش محافظ نباید کمتر از 45N باشد.
 • راندمان فیلتراسیون
  راندمان فیلتراسیون ذرات غیر روغنی در قطعات کلیدی لباس محافظ و اتصالات نباید بیشتر از 70 درصد باشد.

جزییات

 • طراحی روپوش دار
  طراحی الاستیک در دهانه سر، کاملا بسته بندی شده، جلوگیری موثر از ورود گرد و غبار و میکروارگانیسمها
 • طراحی زیپ دار
  یک عدد زیپ برای پوشیدن راحت و درآوردن و محافظ پوشش چاک دار
 •  طراحی سر آستین
  فشردگی مچ و آرنج برای ایزولاسیون گرد و غبار و باکتری
 • طراحی فشردگی کمر
  ناحیه کمرفشرده است تا برای قدهای مختلف مناسب باشد.
فارم استعلام