حذف لکه پوست و صورت لیزری Nd:YAG سوییچ شده Q

  تک پالس 1300mJ

مدل: FG 2014

روش درمان
لیزر ND YAG سوییچ شده Q از نور با طول موج با انرژی بالا استفاده می کند که بوسیله لکه ها جذب می شود و لکه ها را به ذرات کوچک خرد می کند و به بخشهای خیلی کوچک می شکند و برخی بخشها از پوست به بیرون می جهند و دیگر بخشها به ذرات ریزتر می شکنند که در نتیجه توسط سلولهای بیگانه خوار فروبرده می شوند و و نهایتاً با سیستم لنفاوی حذف می شود.

کاربردها
1. حذف باقیمانده لکه
2. حذف تتو
3. از بین بردن لکه پیری، خال مادر زادی
4. حذف ورید عنکبوتی
5. حذف لکه پوست و صورت
6. کشیدگی پوست
7. جوان سازی پوست

مزایا
1. لیزر Nd Yag سوییچ شده Q الکترواپتیک، پالس تکی واقعی انرژی لیزر را آزاد می کند. در واقع به درمان بدون درد و صدمات خیلی کوچک به پوست منجر می گردد.
2. انرژی پالس تکی 1300mJ
3. تولید کننده لیزر وارداتی آمریکا، سایز نقطه را گرد نگه می دارد و انرژی خروجی آن قدرتمند است.
4. بازوهای 7 مفصلی وارداتی از کره از تمرکز لیزر و محافظت از پلاریزه شدن اطمینان حاصل می کند.

مشخصات
نوع لیزر: لیزر ND YAG سوییچ شده Q
طول موج: 1064nm, 532nm
انرژی پالس تکی: 1300mJ
بازوی لیزر: اصل کره بازوی 7 مفصلی
لیزر: وارداتی آمریکا
سایز نقطه: 2-10mm قابل تنظیم

فارم استعلام