1. صفحه اصلی
 2. محصولات
 3. Q-متغیر Nd:Yag لیزر

Q-متغیر Nd:Yag لیزر

  1. تک پالس 1600mJ لیزر ND YAG سوییچ شده Q از نور با طول موج با انرژی بالا استفاده می کند که بوسیله لکه ها جذب می شود
  1. تک پالس 1300mJ لیزر ND YAG سوییچ شده Q از نور با طول موج با انرژی بالا استفاده می کند که بوسیله لکه ها جذب می شود
  1. تک پالس 1000mJ لیزر ND YAG سوییچ شده Q از نور با طول موج با انرژی بالا استفاده می کند که بوسیله لکه ها جذب می شود و لکه ها را به ذرات کوچک خرد می کند
  1. تک پالس 600mJ 1. حذف باقیمانده لکه
   2. حذف تتو
   3. از بین بردن لکه پیری، خال مادر زادی
  1. تک پالس 400mJ لیزر ND YAG سوییچ شده Q از نور با طول موج با انرژی بالا استفاده می کند که بوسیله لکه ها جذب می شود
  1. تک پالس 200mJ لیزر ND YAG سوییچ شده Q از نور با طول موج با انرژی بالا استفاده می کند که بوسیله لکه ها جذب می شود